Skip to the content

Mogelijkheden

Schermopbouw

In NopFinance kunt u net zoveel onderdelen naast elkaar openen als uw systeem toelaat. Een artikellijst en debiteurenlijst met een verkoopdocumentenlijst? Geen probleem. U deelt het scherm in zoals u wilt en slaat vervolgens deze indeling op. U kunt zoveel schermindelingen opslaan als u nodig acht. Voor iedere taak kunt alle schermen met een druk op de knop activeren.

Email

 • onbeperkt aantal emailsjablonen
 • emailsjabloon afhankelijk van het soort document dat u gaat verzenden
 • automatisch bijsluiten van pdf document van bijvoorbeeld een factuur
 • volledig programmeerbare emailsjablonen met toegang tot de gegevens uit een document
 • Catch-all van alle uitgaande emailberichten. Tijdens de testfase stuurt u dan nooit per ongeluk een mail naar uw klant. Alles wordt naar een instelbaar emailadres gestuurd.
 • Email queue. Alle mail wordt in een verzendlijst geplaatst en ieder NN minuten verzonden. U ziet de verzendstatus en hebt de mogelijkheid om een mail opnieuw aan te bieden.

Geplande systeemtaken

 • In NopFinance kunnen plugins systeemtaken maken die periodiek uitgevoerd worden. U kunt de takenlijst volgen en taken eventueel handmatig starten.
 • Bij systeemtaken is het bekend door welke computer in het netwerk zij is uitgevoerd, wanneer ze gestart is en wanneer ze klaar was.

Grootboek

 • Voorraadaantallen worden bijgehouden op het grootboek
 • Voorvertoning van de grootboekmutaties voordat een document verwerkt wordt op het grootboek.
 • Alle grootboekrekeningen zijn standaard ondergebracht onder bezit, schuld, kosten, inkomsten of eigen vermogen. U weet daardoor direct wat de oorsprong van een rekening is.
 • Koppel een IBAN rekeningnummer aan een grootboekrekening
 • Koppel een grootboekrekening aan een dagboek
 • Sleep een taxonomy-rekening naar een grootboekrekening om deze te koppelen
 • Voeg grootboekrekeningen toe a.d.h.v. taxonomy-rekeningen.
 • Sleep een grootboekrekening naar een andere grootboekrekening om de omslagrekening te koppelen
 • Sleep een grootboekrekening naar een andere grootboekrekening om de tegenrekening te koppelen
 • Handmatige invoer van de taxonomy code bij een grootboekrekening mogelijk
 • Heeft een gesleepte taxonomy-rekening een omslagrekening; dan wordt deze automatisch aangemaakt indien nodig en gekoppeld als omslagrekening op het grootboek.
 • Valideer het grootboekschema. Hierbij wordt gekeken of
  1. alle rekeningen een taxonomy koppeling hebben
  2. de feitelijk boekingsrekening een voldoende laagste nivo taxonomy heeft;
  3. rekeningen met in de taxonomy een omslagcode, ook een omslagrekening op het grootboek hebben;

Dagboeken

 • NopFinance maakt het mogelijk zonder dagboeken te werken
 • Maak onbeperkt dagboeken aan en koppel deze aan grootboekrekeningen 
 • Gebruik boekingsjablonen om veel voorkomende boekingen snel toe te voegen. Met boekingssjablonen beschrijft u de boekingen zoals u doet op een journaal. Daarbij kunt u percentages aan de posten geven. Bij het activeren van een boekingssjabloon geeft u een bedrag in waarna de posten automatisch berekend worden en de boeking op het journaal geplaatst wordt.
 • Preview van de invloed van een transactie op de grootboekrekeningen bezit, schuld, kosten, opbrengsten en eigen vermogen nog voordat deze verwerkt wordt

Bankboek

 • Volledige koppeling bankboeken met Bank integratie providers:
  • automatisch inlezen van bank transacties
  • automatisch aanbieden van bankbetalingen
 • Automatische debiteur/crediteur/grootboek-lookup obv IBAN
 • Automatische koppeling van IBAN bij debiteur en crediteur bij handmatige koppeling
 • Beginstand, mutatiesom en eindstand van de rekening
 • Vergaande koppeling met Bunq bank (

Groepen

 • Gebruik shopgroepen om een afspiegeling van de categorie-structuur van uw webwinkel te hebben
 • Gebruik advertentiegroepen om een afspiegeling van de categorie-structuur van advertentiekanalen te hebben
 • Gebruik accountgroepen om de posten van uw jaarrekening te groeperen en zo aan het wettelijk Model van de jaarrekening te voldoen, of om een BTW aangifte te genereren
 • Houdt de CTRL toets ingedruk bij het slepen van een groep om een kopie van die groep en de onderliggende groepen te maken
 • Gebruik productgroepen om uw producten te  rubriceren, los van de structuur van verkoop- of advertentiekanalen.

Adressen

 • Een relatie kan een onbeperkt aantal factuuradressen hebben
 • Een relatie kan een onbeperkt aantal contactadressen hebben
 • Een relatie kan een onbeperkt aantal verzendadressen hebben
 • Een relatie kan een onbeperkt aantal contract-adressen hebben
 • Een document kan maximaal een factuuradres, een contactadres, een verzendadres en een contract-adres hebben.

Documenten en document typen

 • Een document kan een onbeperkt aantal bronbestanden hebben
 • Sleep een attachment vanaf de desktop, vanuit Outlook of Thunderbird naar het documentlijstscherm om een nieuw document aan te maken
 • Sleep een attachment vanaf de desktop, vanuit Outlook of Thunderbird naar je document om deze direct te koppelen
 • Een document kan aan een onbeperkt aantal groepen gekoppeld worden
 • Het totaalbedrag van een document kan vastgezet worden zodat het totaal altijd overeenkomt met het bedrag op het boekstuk
 • Documenten van het ene type kunnen gesleept worden naar een ander type waarna automatische een kopie van het document gemaakt wordt obv het andere type
 • Facturen ondersteunen toeslagen: Verzendkosten, betaalkosten, administratiekosten. Zowel ex btw als incbtw invoer mogelijk.
 • Financiele documenten ondersteunen een Korting op het subtotaal.
 • Per factuurregel kan de RGS rekening voor de administratie van de klant worden aangegeven opdat de klant de factuur geautomatiseerd kan boeken.
 • Factuurregels kunnen gekoppeld worden aan een product of direct aan een grootboekrekening.
 • In een individueel document kunnen zowel factuurregels met product als factuurregels met grootboekrekening door elkaar gebruikt worden.
 • Inkoopfacturen kunnen aangemaakt worden obv een aangeleverd UBL 2.1 bestand*
 • Verkoopfacturen kunnen geexporteerd worden naar UBL 2.1*
 • Verkoopfacturen kunnen als PDF rapport geexporteerd worden*
 • Preview van posten die op het grootboek gepubliceerd worden
 • Preview van invloed van een document op de rekeningen bezit, schuld, kosten, opbrengsten en eigen vermogen
 • Documentregels worden getoond in de tooltip van een document in de lijst
 • Standaard worden de volgende documenttypen ondersteund (plugins kunnen zelf nieuwe typen ondersteunen en implementeren)
  • Stuklijsten
  • Ontvangen commissies
  • Inkoopfacturen
  • Verkoopfacturen
  • Offertes
  • Creditnota's
  • Abonnementen
  • Bestellingen
  • Retourzendingen
  • Goederen-uitgifte-pakbonnen
  • Goederen-ontvangst-pakbonnen
  • Voorraadlijsten
  • Kassabonnen
  • Verkooporders

*Deze bestanden worden automatisch aan het document gekoppeld. Daarmee voldoet u direct aan de wettelijke bewaarplicht.

Eenheden

Voer zelf een onbeperkt aantal eenheden in. Geef tussen verschillende eenheden een conversiewaarde aan. NopFinance stelt u dan in staat om eenheid-x in te kopen, met eenheid-y uw voorraad te tellen en eenheid-z te verkopen. Alles wordt automatisch geconverteerd.**

 

**Voorbeeld:U koopt flesjes olie in a 5ml. 5ml staat gelijk aan 4,3 gram. U telt de voorraad door het gewicht te nemen. 5ml staat gelijk aan 80 druppels. Uw verkoopt olie per druppel of gebruikt deze in samengestelde producten of Bill of Materials.

Grootboekmutaties

 • Kleine boekingsverschillen (< 0.009 ct) worden automatisch gecorrigeerd. Bij grotere boekingsverschillen volgt een melding.

Slepen

 • Sleep een groep naar een document om de groep aan het document te koppelen
 • Sleep een UBL bestand naar het verkoopdocumentenscherm om automatisch een gevuld verkoopdocument te maken
 • Sleep een bestand vanuit Thunderbird, MS outlook of Windows Verkenner naar een documentenscherm om automatisch een nieuw document te maken met daaraan het bestand gekoppeld
 • Sleep een bestand vanuit Thunderbird, MS outlook of Windows Verkenner naar een medialijst om deze automatisch aan het document, product of transactie te koppelen
 • Sleep een debiteur naar een factuurlijst om automatisch een factuur te maken me daaraan de debiteur gekoppeld
 • Sleep een product naar een document. Als het product al op het document aanwezig is dan wordt het aantal verhoogt
 • Houdt bij slepen product naar een document de CTRL ingedrukt om het product op een eigen regel te plaatsen
 • Sleep een document of transactie direct naar de RealTime balans om te bekijken wat de impact op het bezit, schuld, EV, kosten en opbrengsten zal zijn nog voor deze definitief verwerkt wordt

Interventies

 • Interventies zorgen ervoor dat in een gerobotiseerde boekhouding de gebruiker niet actief problemen hoeft te constateren.
 • NopFinance zal een Gebruikersinterventie vragen als zij iets niet zelf kan oplossen. 
 • U ziet aan wie de interventie is toegewezen en door wie deze is uitgevoerd
 • Interventies worden in ieder gemaakt in de volgende situaties (lijst groeit nog)
  • als bij UBL import producten niet bestaan
  • Als bij het opslaan van een willekeurig item een tekst ingekort moet worden
  • Als NopFinance geen folder heeft voor de opslag van bestanden
  • Als belangrijke grootboekrekeningen niet ingesteld zijn (zoals debiteuren- / crediteurenbeheer).

BTW

 • BTW grondslagen (bedrag en btwgroep) worden opgeslagen bij iedere mutatie op het grootboek
 • Bereken factuur BTW over de toeslagen obv btw pro rato btw producten*, of hoogste btw tarief of gebruik een van de btw-groepen.

Met pro rato BTW draagt u nooit meer BTW af dan wettelijk verplicht.
Stel u verkoopt een boek tegen btw laag en een pot verf tegen btw hoog. NopFinance kan dan de btw naar rato van de waarde van de producten onderverdelen in een deel laag en een deel hoog btw. 

Kanalen

 • Met NopFinance kunt u uw producten zonder extra inspanning laten publiceren naar advertentie- en verkoopkanalen.
 • U kunt per kanaal een specifieke prijsstelling hanteren mbv een vaste prijs of een formule.
 • U kunt automatisch producten vanaf het ene kanaal laten doorzetten naar een ander kanaal. 

NopFinance heeft plugins voor de volgende kanalen:

 1. www.marktplaats.nl
 2. bol.com
 3. boekwinkeltjes
 4. osCommerce
 5. NopCommerce.

Foutafhandeling

 • Fouten in de applicatie kunnen eenvoudig naar het ontwikkelteam gestuurd worden. Voldoet aan de AVG/GDPR!

Instellingen

 • Beheer alle instellingen vanuit een scherm
 • Alle instellingen zijn gerubriceerd naar toepassing

Webshopkoppelingen

NopFinance koppelt u eenvoudig aan NopCommerce en andere webshop systemen.

 • Werkt u nu met NopCommerce voor uw webshop en wilt u boekhouden met NopFinance? Laat dan de NopCommerce webshop plugin dan de productlijst inlezen en opnemen in de openingsbalans. In het vervolg worden prijzen en voorraadaantallen vanuit NopFinance automatisch naar NopCommerce gepubliceerd!
 • NopCommerce bestellingen worden automatisch ingelezen, afgedrukt en verwerkt op het grootboek. Uw voorraad wordt direct bijgehouden.
 • Product-Attribuut-Combinaties, productspecificaties en product-attributen worden een op een overgenomen in NopFinance.

Wizards

 • NopFinance staat een onbeperkt aantal wizards toe. Voor diverse toepassingsgebieden zijn er al specifieke wizards ontwikkeld.

Dashboard-onderdelen

 • Realtime Winst/Verlies en Balans: Open deze widget en volg de financiele toestand in real time. 
 • Interventies: Open deze widget om te zien of er gebruikersinterventie nodig is
 • NopFinance nieuws: Open deze widget om de laatste informatie van NopFinance te ontvangen

WebAPI

 • NopFinance heeft een ingebouwde webservice op basis van Microsoft Internet Information Services 8.0. U schakelt de webservice makkelijk aan of uit.

Valuta

 • NopFinance ondersteunt een onbeperkt aantal valuta en heeft de mogelijkheid periodiek automatisch de laatste koersen in te lezen
 • Daarnaast kunt u uw eigen spaarpunten systeem invoeren als valuta en deze te waarderen tegen een vaste koers tov een andere valuta

Voorraadbeheer en kostprijs

 • Alle mutaties in de voorraad worden op het grootboek opgeslagen. 
 • Standaard ondersteunt NopFinance de volgende voorraadsystemen:
  • FIFO: First in First out
  • Last Price: De laatste inkoopsprijs bepaalt de kostprijs
  • Average Price: De kostprijs wordt berekend over het gemiddelde van alle inkoopsprijzen voor het product
 • Bij creditnota's wordt automatisch de voorraadwaarde ten tijde van de factuur genomen.
 • Bij creditnota's kan ipv de voorraadrekening ook een andere grootboekrekening gekozen worden ivm defecte of beschadigde voorraadretour

Referentie Grootboek Schema

NopFinance heeft een uitgebreide functionaliteit om met de RGS taxonomy om te gaan

 • Downloaden van de laatste taxonomy vanaf NopFinance server
 • Inlezen van de laatste RGS 
 • Koppelen van RGS rekeningen aan grootboekrekeningen
 • Richt het grootboekschema in mbv RGS 
 • Filters om specifieke RGS onderdelen uit te lichten danwel te verbergen
 • Gebruik RGS referentiecodes in verkoopdocumenten zodat uw klanten precies weten wat ze moeten boeken en op welke grootboekrekening in hun eigen administratie

Authenticatie en Autorisatie

 • Wachtwoorden worden middels een one-direction encryptie opgeslagen en zijn niet te herleiden tot het oorspronkelijke wachtwoord
 • NopFinance biedt autorisatie op diverse nivo's: van toegang tot de desktop applicate, infozuil, kassasysteem of App, tot het aan- of afschakelen van individuele functionaliteiten.
 • Met gebruikersrollen kunnen standaard functionaliteiten geautoriseerd worden op groepen gebruikers.
 • Op gebruikersnivo kunnen autorisatie toegevoegd of uitgeschakeld worden.

Integraties met ondernemersdiensten

 • Koppeling met de Kamer van Koophandel-registratie-service van InsiderTrader.Biz voor automatisch importeren van bedrijfsgegevens o.b.v KvKnummer
 • Koppeling met de NL adres-service van InsiderTrader.Biz voor validatie van nederlandse adressen
 • Koppeling met de Signal-service van InsiderTrader.Biz voor controle en aanmelden van malafide debiteuren
 • Koppeling met VIES-service voor opzoeken van BTW Nummers

Licentiemanager

 • Softwareontwikkelaars kunnen gebruik maken van de NopFinance licentiemanager om daarmee hun plugins te licenseren en activeren.

In ontwikkeling

 • Ondersteuning van de LEI-code (Legal Entity Identifier)
 • Ondersteuning van het Insolventieregister ivm faillissementen
 • Valuta en numerieke invoervelden gebruik laten maken van simpele rekenkundige expressies tijdens het invoeren. Eea analoog aan Excel cells.

Plugins

 1. Accounting XAF: Export tbv nederlandse belastingdienst
 2. Configuration WashAndGo: Hiermee kunnen scripts op databasenivo afgespeeld worden, bijv voor het inrichten van een lege database voor een doelgroep
 3. Dashboard.Intervention: Tonen en sturen van gebruiksinterventie-verzoeken
 4. Finance.Currencies: Meerdere valuta en geautomatiseerde periodieke inlezen van koersen
 5. IMS.Timewriting: ITIL based configuratiemanagent, incident management, project management en urenregistratie
 6. Licensing.LicenseManager: Licentiemanager voor activatie van plugins die via het NopFinance shopping center worden verkocht
 7. Marketing.Channels: Contentmanager en router tbv real-time bijwerken van verkoopkanalen en advertentieplatforms
 8. Marketplace.Admarkt: Kanaalmanager voor publicatie naar marktplaats.nl
 9. Marketplace.Boekwinkeltjes: Kanaalmanager voor publicatie naar boekwinkeltjes.nl
 10. Marketplace.Bol.Com: Kanaalmanager voor publicatie van en naar Bol.Com
 11. Matching.MollieMatcher: Afletteren van betalingen via Mollie, tbv Mollie journaal
 12. InsiderTrader.LookupAddress: Opzoeken van NL adresgegevens mbv de online dienst www.insidertrader.biz
 13. InsiderTrader.LookupCoC: Opzoeken van NL KVK registraties mbv de online dienst www.insidertrader.biz
 14. OnlineServices.VIES: Valideren van BTW nummers voor EU bedrijven
 15. Shipping.MyParcel: Verzenden met postnl via MyParcel.nl
 16. Shipping.ParcelPro: Verzendenmet postnl/dhl via ShopsUnited.nl
 17. Shoppingcart.NopCommerce: Koppeling met nopCommerce webshops voor producten en orders
 18. Shoppingcart.OsCommerce:  Koppeling met osCommerce webshops voor producten en orders
 19. Shoppingcart.Magento:  Koppeling met Magento webshops voor producten en orders
 20. YoungLiving.Stock: Plugin voor Young Living gebruikers met Wizards en automatische voorraad
 21. BusinessRules.CreditCheckProvider: Plugin voor het nakijken van het maximale krediet
 22. BusinessRules.FIFOProvider: Voorraadsysteem volgens First In First Out
 23. BusinessRules.AverageProvider: Voorraadsysteem volgens gemiddelde inkoopprijs
 24. BusinessRules.LastPriceProvider: Voorraadsysteem volgens laatste inkoopprijs
 25. BusinessRules.PriceProvider: Standaard Plugin voor het doorrekenen van in en verkoopdocumenten
 26. BusinessRules.UBLProvider: Plugin voor importeren en exporteren van UBL 2.1 facturen en orders
 27. BusinessRules.VATProvider: Standaard Plugin voor het calculeren van de BTW obv producttype, product, relatie of document
 28. Accounting.Subscriptions: Plugin voor het geautomatiseerd beheren van abonnementen
 29. BankImport: Importeren van MT940 bestanden
 30. Accounting.Ledger: Alles wat te maken heeft met grootboek en Balans/WV dashboard widget
 31. Accounting.RGS: Importeren en beheren van Referentie grootboek schema
 32. Communicaties.WebAPI: Ingebouwde webserver voor communicatie met Apps en andere ERP systemen
 33. Configuration.CompanyInfo: Standaard plugin voor bedrijfsgegevens van de eigenaar van de boekhouding
 34. Configuration.Permissions: Standaard plugin voor het beheer van alle autorisaties
 35. Control.Common: Standaard plugin met lookups
 36. Dashboard.RSSViewer: Dashboard widget met laatste NopFinance nieuwsberichten
 37. DiscountRules.DebtorRoles: Plugin om obv debiteurrollen, kortingen vast te leggen
 38. Email.Basic: Plugin om obv templates voor documenttypen, mail te sturen
 39. Email.QueueManager: Plugin voor het beheren van inkomende en uitgaande mail.
 40. Finance.Creditors: Plugin voor het beheren en invoeren van crediteuren
 41. Finance.Debtors: Plugin voor het beheren en invoeren van debiteuren
 42. Finance.Discounts: Plugin voor het beheren en invoeren van kortingen
 43. Finance.Documents: Plugin voor het beheren en invoeren allerlei type documenten.
 44. Finance.Journals: Plugin voor het beheren en gebruiken van dagboeken
 45. Grouping.Groups: Plugin voor het beheren van groepen van alle soorten
 46. Grouping.GroupTypes: Plugin voor het beheren van groepssoorten
 47. Inventory.Warehouses: Plugin voor uitgebreid magazijnbeheer
 48. Reporting.Basic: Plugin voor genereren van rapportages voor allerlei onderdelen inc facturen 
 49. Sys.TaskManagement: Plugin voor het beheren van alle periodiek lopende achtergrond taken
 50. Warehousing.ProductAttributes: Plugin voor het vastleggen van Product attributen
 51. Warehousing.ProductTypes: Plugin voor het vastleggen van Product typen en product eenheden
 52. Warehousing.SpecificationAttributes: Plugin voor het vastleggen van Product specificaties
 53. Warehousing.Stock: Plugin voor het beheren en invoeren van producten
 54. Banking.Bunq: Plugin voor het automatisch inlezen van Bunq banktransacties inc. matching op debiteur/crediteur/grootboekrekening en automatische aflettering. Sleep een inkoopdocument naar een aan Bunq gekoppeld bankboek en de betaling wordt direct uitgevoerd.

 

 

Interessant voor u?

Ontdek wat NopFinance voor uw bedrijf kan betekenen.

Keep your fingers of the keyboard and at the screen. Let the robots do the work!

Pjotr Valencio

NopFinance

Middenweg 98
1702HC Heerhugowaard
Nederland

Meer weten?

Wilt u meer weten van NopFinance? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.